Filozofia

Naša filozofia: Kvalita, inovácia, zameranie na životné prostredie a na človeka.

Zakladatelia holdingu Eurofoam, belgická spoločnosť RECTICEL a rakúska spoločnosť GREINER sú v Európe, v danej oblasti, známymi investormi.
Za neustálej inovácie, pri využívaní odborných znalostí nadobudnutých u nás a v materskej spoločnosti ako aj skúseností a výsledkov centrálneho výskumného oddelenia, sme k dispozícii našim partnerom na úrovni, ktorú od nás očakávajú.

Počas práce sa snažíme podporovať rozvoj našich partnerov odborným poradenstvom, návrhmi, porozumieť mysleniu našich potenciálnych zákazníkov.
Popri zmýšľaní zameranom na zákazníka udržiavame aj dobré vzťahy s našimi dodávateľmi, zakladajúce sa na vzájomných výhodách.

Výrobu produktov z polyuretánovej peny zabezpečujeme tak, aby sme splnili požiadavky všetkých právnych predpisov, noriem a interných stanov, ktoré slúžia na zabezpečenie bezpečnosti, ochranu životného prostredia, technickej spôsobilosti a spoľahlivosti. Hlavným cieľom prevádzkovania systému riadenia ochrany životného prostredia je neustále zlepšovanie výkonu environmentálnej pôsobnosti, znižovanie environmentálnych rizík a prevencia znečisťovania životného prostredia.

Prírodné zdroje využívame len v minimálne nutnej miere. V záujme toho uprednostňujeme riešenia zabezpečujúce recyklovateľnosť zdrojov.

O NÁS

 • Profil
 • Filozofia
 • Certifikáty
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Reklamačný poriadok

PRODUKTY

 • Akustika
 • Matrace
 • Obalový materiál, Pactec
 • Automobilový priemysel
 • Výroba, rezanie PUR/PE peny

 ZNAČKY 

 • Cellpur
 • Eurofoam protect
 • Eurofoam comfort
 • Eurofoam viscoline
 • Deflammo ff
 • Eurofoam composite
 • Dryfeel
 • Eurofoam classic
 • Eurofoam technics
 

TECHNOLÓGIE

 • Rezanie
 • Špeciálne rezanie
 • Lepenie
 • Technológia spracovania
 
 

Kontakt

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu